Siła prawa zamiast prawa siły

69 zł

Wysyłka w ciągu 24h

Sztuk:

Autor:
Patrycja Grzebyk (red.),
Rafał Tarnogórski (red.)

Data wydania: 2020-06-15

Numer ISBN: 978-83-66091-41-2

Nie ulega wątpliwości, że wyczerpujące omówienie całości dorobku naukowego oraz biografii tak wielowymiarowej postaci, jaką był Ludwik Ehrlich należy do zadań wyjątkowo skomplikowanych i przekracza objętość jednego tomu. Niniejsza pozycja stanowi jednak niezwykle istotny wkład w poszerzenie wiedzy o nim, o historii rozwoju prawa międzynarodowego i nauki stosunków międzynarodowych w Polsce. Wartość dodana niniejszej pracy nie podlega dyskusji.
Dr hab. Aleksander Gubrynowicz

Ludwik Ehrlich znany jest prawnikom i politologom głównie z definicji  suwerenności. Tymczasem lektura książki dowodzi, jak wszechstronny był  to uczony i jak w precyzyjny sposób wykładał o problemach nurtujących  współczesną mu rzeczywistość. Interpretacja tez Ehrlicha nawet  po  kilkudziesięciu latach, choć z nieco innej perspektywy, bo w innych  realiach geopolitycznych, nie wydaje się ahistoryczna. Dobrze byłoby,  gdyby z jego przemyśleniami mogło się zapoznać szerokie grono czytelników.
Prof. dr hab. Grażyna Michałowska

 

W maju 2018 r., tego samego dnia, gdy Polska przewodnicząc debacie generalnej Rady Bezpieczeństwa przypomniała o polskim wkładzie w rozwój prawa wojennego, we Lwowie zaczynała się konferencja poświęcona profesorowi Ludwikowi Ehrlichowi. To właśnie on przywrócił nauce światowej oryginalny polski wkład w rozwój prawa międzynarodowego, znany pod nazwą średniowiecznej polskiej doktryny ius gentium.

Ludwik Ehrlich był wpływowym naukowcem, autorem znanego podręcznika, który ukształtował szerokie grono polskich naukowców. Jednak szczyt jego kariery przerwała druga wojna światowa, a po niej zmienione warunki w Polsce Ludowej nie sprzyjały rozwojowi niezależnych badań. Spotkanie konferencyjne było owocne: spotkali się prawnicy międzynarodowi oraz badacze stosunków międzynarodowych a ich dyskusja przyniosła otwarte pytania: co z dorobku Ludwika Ehrlicha jest nadal aktualne? Jeśli coś aktualne pozostało – to dlaczego? Czy współcześnie powinniśmy traktować prace Ehrlicha tylko jako część doktryny, a jego samego – jako twórcę o znaczeniu historycznym?

Te kwestie nie mogły zostać bez odpowiedzi. Szerokie grono Autorów podjęło próbę nakreślenia szkicu do portretu naukowego Ludwika Ehrlicha. Przedstawiając czytelnikom niniejszy tom, mamy nadzieję, że przyczyni się do przypomnienia dorobku Ludwika Ehrlicha i zwrócenia uwagi, jak ważny jest dialog pomiędzy prawnikami międzynarodowcami i badaczami stosunków międzynarodowych, gdyż tylko on gwarantuje odpowiednią perspektywę badawczą i wysoką jakość badań.Spis treści:

Od Wydawcy (s. 9)

Wstęp (s. 11)
 

Część I


Recepcja myśli Ludwika Ehrlicha w nauce prawa międzynarodowego
 

Roman Kwiecień

Marcin Kałduński

Władysław Czapliński

Patrycja Grzebyk

Karolina Wierczyńska

Szymon Zaręba

Rafał Tarnogórski

Andrij Haczkewych

 

Część II


Wpływ myśli Ludwika Ehrlicha na rozwój nauki o stosunkach międzynarodowych
 

Tomasz Pugacewicz

Agnieszka Bieńczyk-Missala

Dorota Heidrich

Andrzej Szeptycki

Roman Kuźniar

Adam Redzik

Marek Cichocki

Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Jan A. Wendt

Marek Kornat

 

Część III


O Ludwiku Ehrlichu
 

Adam Redzik

Michał Kowalski

rozmawiają Patrycja Grzebyk i Rafał Tarnogórski

Tomasz Pugacewicz (oprac.)

Roman Kuźniar

 

Aneks

Biogramy autorów książki (s. 409)

Zdjęcia (s. 417)

 
© Polski Instytut Spraw Międzynardowych